Coraebus rubi

Buprestidae – Bogatkowate
Ciało owalne. Głowa i przedplecze często z miedzistym połyskiem. Scutellum pokryte złotawymi włoskami. Pokrywy ciemne z niebieskim odcieniem i pięcioma parami przepasek poprzecznych z białych włosków; zwłaszcza dwie pierwsze przepaski o bardzo zmiennym kształcie.

Francja – Saint Maxime 21.07.2010 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Gatunek nieobserwowany w Polsce od ponad 100 lat, obecnie przypuszczalnie u nas nie występuje
  2. Biotop. Skraje lasów, leśne polany, zarośla kserotermiczne, ogrody, uprawy róż i malin
  3. Wymiary. Długość ciała 7.5-11 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się świeżymi liśćmi. Larwy żerują w korzeniach róż, poziomek i malin
  7. Podobne. Przeciętnie wyraźnie większy Coraebus undatus. Pozostałe 3 europejskie gatunki z rodzaju różnią się zdecydowanie ubarwieniem ciała; m.in. brak im jasnych przepasek na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. C. rubi w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply