Lamprodila rutilans – Chlubek lipowiec

Buprestidae – Bogatkowate
Ciało owalne, lśniące, metalicznie złocistozielone, przy bocznych krawędziach zwykle miedzianozłoto połyskujące. Przedplecze bez podłużnej, czarnej smugi po środku. Czarne  plamki na pokrywach wyraźne, stosunkowo rzadko rozmieszczone. Odwłok zakończony parą łagodnie wyprofilowanych, zaokrąglonych guzków.

L.rutilans

Raszyn k. Lubska 20.07.2019 Fot. Ryszard Orzechowski

Lam.rutilans

Raszyn k. Lubska 20.07.2019 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki i rzadko obserwowany; zwykle przebywa w koronach drzew
  2. Biotop. Lasy, parki, doliny rzeczne, aleje – preferuje stanowiska ciepłe i nasłonecznione
  3. Wymiary. Długość ciała 11-15 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec. Bardzo dobrze lata
  5. Lokalizacja. Lubuskie Występuje w całym kraju, ale na nielicznych, rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Liście lip. Oligofagiczne larwy żerują w drewnie starych lip i tylko sporadycznie zasiedlają młode drzewa
  7. Podobne. U związanego z wiązami Lamprodila mirifica i u zasiedlającego głównie wierzby Lamprodila decipiens na przedpleczu widoczna jest czarna, podłużna smuga środkowa, a samo przedplecze ma inny kształt (boczne krawędzie są bardziej równomiernie, łukowato wyprofilowane). Guzki na ostatnim tergicie są u tych gatunków ostro wyprofilowane
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. L.rutilans w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply