Chlamydatus pulicarius – Przylist długoskrzydlak

Miridae – Tasznikowate
Ciało czarne, owalne, pokryte jasnoszarymi włoskami. Skrzydła u imagines zawsze dobrze rozwinięte, nie spotyka się osobników krótkoskrzydłych. Tylne uda żółte, zgrubiałe. Tylne golenie pokryte czarnymi plamkami; wszystkie golenie żółte. Nasadowy człon czułków czarny, człony 3 i 4 żółte.

Las żeromiński 06.07.2015

Las żeromiński 06.07.2015

Las żeromiński 06.07.2015

Las żeromiński 06.07.2015

Las żeromiński 06.07.2015

Las żeromiński 06.07.2015

  1. Status. Nie jest rzadki, ale z racji na niewielkie rozmiary rzadko zauważany
  2. Siedlisko. Łąki, polany, skraje lasów, ogrody, ugory, przydroża; chętnie tam gdzie rośnie bylica
  3. Wymiary. Długość ciała 2.3-2.7 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Soki roślinne, zwłaszcza z bylic. Gatunek polifagiczny
  7. Podobne. U Chlamydatus pullus tylne uda są czarne. Inne gatunki z rodzaju różnią się czarnymi goleniami, często mają też skrócone skrzydła
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Rozmieszczenie

Rodzaj Chlamydatus - Przylist


avidal

Leave a Reply