Arocatus roeselii – Pomyk olchowiec

Lygaeidae  – Zwińcowate
Głowa przynajmniej tak długa, jak odległość między oczami. Przedplecze czerwone z rozległą, czarna plamą. Pokrywy zwykle czerwone; w połowie długości każdej z pokryw ciemnobrązowa lub czarna plama o zmiennych kształcie i wielkości. Exocorium (zewnętrzny fragment corium, czyli tylnej części pokryw zwanej przykrywką) czerwone lub żółtobrązowe – lecz miejscowo czarne. Odwłok czerwony, pomarańczowy lub żółtobrązowy.

Austria – Leibnitz 31.10.2012 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Bardzo rzadki, obserwowany tylko wyjątkowo
  2. Biotop. Ciepłe, nasłonecznione stanowiska z rośliną żywicielską (olcha)
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad; zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce
  6. Pokarm. Soki roślinne. Żeruje głównie na olchach; wysysa ich nasiona
  7. Podobne. U bliźniaczo podobnego Arocatus longiceps exocorium jest częściowo czarne, a u Arocatus melanocephalus całkowicie czarne – gatunki te związane są z innymi roślinami żywicielskimi
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply