Hypoderma diana – Bydleń jeleni

Hypodermatidae
Mucha o charakterystycznie spłaszczonej w twarzowej części, dużej głowie. Ciało pokryte żółtymi włoskami. Skrzydła przezroczyste.

Rezerwat Suche Bagno 23.05.2016

Rezerwat Suche Bagno 23.05.2016

H.diana

Łódź – Lublinek 02.05.2015 Fot. Jacek Strojny

Las żeromiński 20.05.2014 Samica

Las żeromiński 20.05.2014 ♂

Las żeromiński 20.05.2014

Las żeromiński 20.05.2014 ♂

  1. Status. Pospolity; najliczniejszy z rodziny
  2. Siedlisko. Lasy. Najczęściej widuje się samce, które mają w zwyczaju wygrzewać się na nasłonecznionych leśnych drogach; zachowaniem nieco przypominają bujanki
  3. Wymiary. Długość ciała około 10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, podlaskie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Larwy są podskórnymi pasożytami jeleniowatych i wołowatych – saren, jeleni, łosi, danieli, reniferów, kozic i muflonów
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodziny różnią się m.in. ubarwieniem ciała (np. Hypoderma bovis jest zwykle wyraźnie jaśniejszy w części tułowiowej). Bliźniaczo podobny Hypoderma actaeon w Polsce nie został odnaleziony
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Jacek Strojny avidal

Imago wyhodowane z poczwarki znalezionej na leśnej drodze.

Lasy Głuchowskie koło Rogowa 22.04.2019 ♀ Fot. Marek W.Kozłowski

Lasy Głuchowskie koło Rogowa 22.04.2019 ♀ Fot. Marek W.Kozłowski

Lasy Głuchowskie koło Rogowa 22.04.2019 ♀ Fot. Marek W.Kozłowski


Rezerwat Suche Bagno 23.05.2016

Rezerwat Suche Bagno 23.05.2016

Rezerwat Suche Bagno 23.05.2016

Rezerwat Suche Bagno 23.05.2016

Las żeromiński 02.06.2020

Las żeromiński 20.05.2014

Las żeromiński 20.05.2014

Las żeromiński 20.05.2014

Las żeromiński 20.05.2014


avidal

Leave a Reply