Hypodermatidae – Podskórowate

Skromna gatunkowo rodzina much pasożytniczych rozwój larwalny przechodzących pod skórą przeżuwaczy i gryzoni ( Oestromyia leporina ). Imagines żyją krótko, nie pobierają pokarmu. W Polsce 4 gatunki z 2 rodzajów – wszystkie są rzadkie, lub bardzo rzadkie.

H.bovis Hypoderma bovis – Giez bydlęcy
Las żeromiński 20.05.2014  Hypoderma diana – Bydleń jeleni

Leave a Reply