Hypodermatidae – Podskórowate

Skromna gatunkowo rodzina much pasożytniczych rozwój larwalny przechodzących pod skórą przeżuwaczy i gryzoni (Oestromyia leporina). Imagines żyją krótko, nie pobierają pokarmu. W Polsce 4 gatunki z 2 rodzajów – wszystkie obserwowane są rzadko lub bardzo rzadko.

Leave a Reply