Hyperaspis pseudopustulata – Podbierka szuwarówka

Coccinellidae – Biedronkowate
Głowa samicy żółta, samca przynajmniej częściowo czarna. Przedplecze czarne z parą pomarańczowych plamek bocznych połączonych smugą poprzeczną. Pokrywy czarne z dwiema pomarańczowymi plamami tuz przed wierzchołkami pokryw, oraz z parą wyraźnie mniejszych plam barkowych, które jednak mogą zanikać.

Roztocze Zachodnie 16.05.2021 Fot. capricornus

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka DD
  2. Biotop. Wilgotne łąki i polany, lasy bagienne, doliny rzeczne i brzegi stojących zbiorników wodnych, mokradła; chętnie przebywa na olszach roślinności szuwarowej
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej fenologicznej wiosny do jesieni. Zimuje imago we mchu lub w ściółce
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne, pożerają wszystkie stadia rozwojowe rozmaitych gatunków mszyc i czerwców
  7. Podobne. Przede wszystkim Hyperaspis reppensis, u której brak smugi poprzecznej łączącej plamy boczne na przedpleczu – wg niektórych źródeł Hyperaspis pseudopustulata umieszczona jest w randze podgatunku jako Hyperaspis reppensis peseudopustulata. U Hyperaspis campestris plamy przedwierzchołkowe na pokrywach są bardziej oddalone od wierzchołków pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – capricornus
  9. H.pseudopustulata w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply