Hyperaspis campestris – Podbierka przyleśna

Coccinellidae – Biedronkowate
Ciało owalne, lśniące, wypukłe. Głowa czarna; czoło czarne, lub żółte. Przedplecze czarne z żółtopomarańczowymi barkami; u niektórych osobników żółtopomarańczowa jest również przednia krawędź przedplecza. Pokrywy czarne; na każdej z nich okrągłą, żółtopomarańczowa plama wyraźnie oddalona od wierzchołka pokrywy.

H.campestris

Dudki 10.05.2018

H.campestris

Rezerwat Łaznów 21.04.2018

H.campestris

Cedzyna 31.05.2018

  1. Liczebność. Pospolita, lokalnie liczna. Rzadko obserwowana. Gatunek trudny do fotografowania
  2. Biotop. Lasy, torfowiska, polany, łąki przyleśne, doliny rzeczne. Przebywa zwykle na roślinach zielnych, na liściach drzew i krzewów. Regularnie znajdowana na stosach ściętych drzew. Preferuje tereny suche, tym niemniej zasiedla również biotopy wilgotne. Ciepłolubna
  3. Wymiary. Długość ciała 2-4.2 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej fenologicznej wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świetokrzyskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne, pożerają wszystkie stadia rozwojowe rozmaitych gatunków mszyc i czerwców
  7. Podobne. Pozostałych 5, znacznie rzadszych krajowych gatunków z rodzaju różniących się m.in. detalami ubarwienia – zwłaszcza Hyperaspis pseudopustulata i Hyperaspis reppensis (plamy na pokrywach znajdują się znacznie bliżej wierzchołków pokryw), a także niektóre formy barwne Hyperaspis concolor
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Wyszomirski avidal
  9. H.campestris w bazie BioMap

Łódź Złowiona przez bokochoda z rodzaju Xysticus Fot. Marek Wyszomirski


avidal

Leave a Reply