Stereonychus fraxini

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek silnie zakrzywiony do dołu, u samicy nieco dłuższy od głowy i przedplecza łącznie, u samca wyraźnie dłuższy; wierzchołek ryjka lekko zgrubiały i lśniący. Przedplecze i pokrywy brunatne lub brunatnoczarne z bardzo zmiennym, żółtawym deseniem – najczęściej widoczne są żółte smugi boczne na przedpleczu, plamy barkowe rozciągające się wzdłuż boków pokryw i plamy przywierzchołkowe na pokrywach. Niekiedy pokrywy pozbawione rozległych, jasnych plam; w zamian kropkowane na niemal całej ich powierzchni.

Niemcy – Thüringen – Kwiecień 2019 ♂ Fot. Benjamin Fabian

Niemcy – Thüringen – Kwiecień 2019 ♂ Fot. Benjamin Fabian

Niemcy – Thüringen – Kwiecień 2019 ♂ Fot. Benjamin Fabian

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, niezbyt liczny
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, aleje z jesionami
  3. Wymiary. Długość ciała 2.9-3.5 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od marca do lipca
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na nierozwiniętych pąkach oraz liściach jesionów i filirei szerokolistnej
  7. Podobne. Jedyny krajowy reprezentant rodzaju, przy uważnej analizie nietrudny do rozpoznania – mimo to można go pomylić z niektórymi innymi ryjkowcami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian
  9. S.fraxini w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply