Exomias spp.

Curculionidae – Ryjkowcowate
Poprzednio w rodzaju Barypeithes. Ryjek krótki, szeroki. Przedplecze grubo punktowane. Pokrywy silnie owłosione; u większości gatunków włoski silnie odstające (ale nie u nie wykazanego z Polski B. liptoviensis). Ubarwienie poryw i przedplecza od brązowego po czarne (często zmienność zachodzi w obrębie tego samego gatunku); samce na ogół ciemniejsze od samic. Nogi i czułki brązowe.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Łódź – BRUS 31.05.2019 ♂

Warszawa-Służew 20.04.2021 Fot. Marek W.Kozłowski

Barypeithes

Łódzki Ogród Botaniczny 06.05.2016 ♂

Barypeithes species

Łódzki Ogród Botaniczny 06.05.2016 ♂

  1. Status. Barypeithes pellucidus pospolity, pozostałe gatunki rzadko obserwowane. B.pellucidus wykazywany z całego kraju, pozostałe gatunki z nielicznych, często odosobnionych, izolowanych stanowisk
  2. Siedlisko. W zależności od gatunku – lasy, parki, ogrody, sady, tereny ruderalne, tereny otwarte i inne
  3. Wymiary. Niewielkie ryjkowce o rozmiarach od 2.5 do 5 mm. B.pellucidus 3-4.5 mm
  4. Aktywność. Pojawiają się wiosną – niekiedy już w marcu –  i są znajdowane aż do połowy jesieni. Aktywne głównie w nocy
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Imagines odżywiają się liśćmi, kwiatami i owocami rozmaitych roślin zielnych i krzewiastych. Larwy żerują na korzeniach roślin żywicielskich, zwykle są polifagiczne
  7. Podobne. Rodzaj nietrudny do rozpoznania. Natomiast poszczególne gatunki – w Polsce o najmniej 6 – nieodróżnialne na podstawie fotografii terenowych
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal

Łódź – BRUS 06.06.2020


avidal

Leave a Reply