Pissodes piceae – Smolik jodłowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Stosunkowo duży smolik o ciele pokrytym brunatnymi, czarnymi i kremowożółtymi łuskami; te ostatnie na pokrywach układają się w jasne plamy, z których pierwsza para jest wyraźnie mniejsza, a nawet brak jej zupełnie, a druga para tworzy przepaskę odwłokową.

Bystre 24.06.2015

Bystre 24.06.2015

Bystre 24.06.2015

Bystre 24.06.2015

  1. Liczebność. Chrząszcz o szerokim, choć silnie rozerwanym zasięgu skorelowanym z występowaniem jodły – nie stroni od drzewostanów sadzonych poza naturalnym zasięgiem jodły
  2. Biotop. Lasy i zadrzewienia z udziałem jodły
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień. Zimuje larwa
  5. Lokalizacja. Bieszczady; na Wyżynie Łódzkiej obecny w rezerwacie Łaznów
  6. Pokarm. Imagines żerują najchętniej u nasady gałęzi jodłowych. Larwy żerują w pniach i gałęziach jodeł, drążąc w łyku rozchodzące się gwiaździście chodniki do 60 cm. długości. Masowy żer może doprowadzić do śmierci drzewa
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z tego rodzaju (w Polsce jeszcze 6)  różnią się min. kształtem i wielkością plam odwłokowych (zwykle pierwsza para lepiej rozwinięta u Pissodes castaneus i Pissodes pini), czy wielkością ciała (podobnie ubarwiony, lecz z jedna tylko parą plam na pokrywach Pissodes piniphilus dorasta co najwyżej do 5 mm)
  8. Uwagi. Identyfikacja profesor Marek Wanat
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. P.piceae w bazie BioMap
  11. Wymowa: pisodes picee

avidal

Leave a Reply