Nysson maculosus – Ustylak trójbarwny

Crabronidae – Grzebaczowate
Skromnych rozmiarów czarny grzebacz z żółtymi plamami na odwłoku. Samica żywiej ubarwiona; czerwony 1 tergit pozwala w terenie łatwo odróżnić ją od samca. Scutellum częściowo żółte. Guzy barkowe żółte. Nogi czerwone. Środkowa z trzech komórek kubitalnych wyraźnie stylikowana – cecha diagnostyczna rodzaju.

Widzew 11.06.2013 Na wrotyczu

Łódź – Widzew 11.06.2013 ♀ Na wrotyczu

Chociszewo 26.06.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Łagiewniki 09.06.2013

Łódź – Łagiewniki 09.06.2013 ♀

  1. Liczebność. Nie jest rzadki, ale trudno go nazwać pospolitym
  2. Biotop. Tereny piaszczyste, kwietne łąki. Jako parazytoid nie tworzy własnych gniazd i nie dostarcza larwom pożywienia, lecz wyszukuje żywiciela
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 5.5 – 7.5 mm, samca 5-7 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy żerują w norkach grzebaczy z rodzaju Gorytes i Harpactus
  7. Podobne. Nysson dimidiatus ma całkowicie czarny wierzch tułowia, bez jasnej linii barkowej, a scutellum ciemne. Samce bardzo podobne do Nysson interruptus, który ma całkowicie czerwonobrązowe tylne uda. Nogi Nysson trimaculatus są czarne
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera avidal
Widzew 04.07.2012 Samica

Łódź – Widzew 04.07.2012 ♀

Widzew 04.07.2012

Łódź – Widzew 04.07.2012 ♀

Chociszewo 26.06.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Łagiewniki 09.06.2013

Łódź – Łagiewniki 09.06.2013 ♀


Rodzaj Nysson - Ustylak


avidal

Leave a Reply