Nysson interruptus – Ustylak długowłosy

Crabronidae – Grzebaczowate
Głowa czarna. Guzy barkowe żółte. Linia barkowa żółta. Mesonotum (śródplecze) czarne. Scutellum czarne. Odwłok czarny z żółtymi przepaskami (prawie zawsze 3). Biodra, krętarze i częściowo uda czarne; tylne uda samca całkowicie czerwonobrązowe. Golenie czerwonobrązowe. Na przednim skrzydle 3 komórki kubitalne Cu, z czego środkowa jest wyraźnie najmniejsza i stylikowana.

Zbereże 24.07.2015

Zbereże 24.07.2015 ♂

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Wrzosowiska, piaszczyste skarpy i strome brzegi rzek, piaskownie, murawy kserotermiczne oraz kwietne łąki i skraje lasów z kwitnącymi krzewami
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-9 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubelskie – piaszczyste brzegi Bugu. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są pasożytami gniazdowymi Gorytes quinquecinctus, Gorytes quadrifasciatus i Argogorytes fargei – ale nie pospolitego Argogorytes mystaceus. Jeśli samica nawiedzi gniazdo żywiciela, zanim ten zdążył złożyć jaja, opuszcza je i odwiedza ponownie; jeśli wejście do norki było zakryte,” zamyka za sobą drzwi”
  7. Podobne. Przeciętnie większy Nysson spinosus (czarne guzy barkowe) i samce Nysson maculosus (tylne uda przynajmniej częściowo czarne)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Nysson

Niebieska strzałka wskazuje żółty guz barkowy


Rodzaj Nysson - Ustylak


avidal