Gorytes quinquecinctus – Niestylak czarnowargi

Crabronidae – Grzebaczowate
Tułów czarny, pas barkowy z żółtą linią. Guzy barkowe żółte. Pierwsza przepaska odwłokowa nieprzerwana. Nadustek samicy żółty, warga górna czarna. Oczy położone stosunkowo blisko siebie w odniesieniu do podobnych gatunków z rodzaju.

Młynek 04.07.2012

Łódź – Młynek 04.07.2012

Widzew 03.07.2011

Łódź – Widzew 03.07.2011

ŁOB 30.07.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 30.07.2011

ŁOB 30.07.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 30.07.2011

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, polany, skraje lasów, przydroża, ogrody, baldachowiska
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 8-13 mm, samca 10-11 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, najchętniej z baldachów. Larwy żywią się sparaliżowanymi pluskwiakami z rodzin Cicadellidae
  7. Podobne. U gatunków z rodzaju Argogorytes pierwsza przepaska odwłokowa jest przerwana. Przede wszystkim jednak inne gatunki z rodzaju – i tak Gorytes laticinctus ma czarne guzy barkowe; identyfikacja w terenie bywa bardzo trudna
  8. Uwagi. Jednym z pasożytów gniazdowych jest Nysson interruptus
  9. Uwagi 2. W identyfikacji wydatnie pomógł Jacek Wendzonka
  10. Uwagi 3. Autor obserwacji – avidal

Rodzaj Gorytes - Niestylak


avidal

Leave a Reply