Trapezonotus desertus/ Trapezonotus dispar – Grojnik ciemny/Grojnik dwuparek

Rhyparochromidae – Brudźcowate
Niewielki i niepozorny pluskwiak o owalnym kształcie ciała. Na pokrywach i przedpleczu charakterystyczne wzorki. Zakrywka z falistymi, jasnymi smugami. Środkowe i tylne golenie dwubarwne, czarnopomarańczowe. Pierwszy człon czułków czarny, lub pomarańczowy. Skrzydła skrócone, lub w pełni rozwinięte. Gatunki bardzo trudno rozróżnialne na podstawie fotografii terenowych; pewność oznaczenia daje analiza budowy kopulatorów u samców.

Trapezonotus

Łódź – BRUS 25.05.2019

Trapezonotus.

Łódź – BRUS 25.05.2019

Łódź – Park Mickiewicza 02.05.2017

Ceteń 06.05.2015

Ceteń 06.05.2015

  1. Liczebność. Trapezonotus dispar bardzo pospolity, Trapezonotus desertus znany tylko z jednego stanowiska na Pobrzeżu Bałtyku
  2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte; chętnie wrzosowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Fitofagiczny
  7. Podobne. Trapezonotus arenarius o zwykle czarnych środkowych i tylnych goleniach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Rozmieszczenie: Trapezonotus dispar, Trapezonotus desertus
Trapezonotus nymph

Łódź – BRUS 10.08.2019 Nimfa Trapezonotus sp.

Łódź – BRUS 18.05.2020


Rodzaj Trapezonotus - Grojnik


avidal

Leave a Reply