Phyllobius argentatus – Naliściak srebrniak

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek niewiele węższy od głowy, miejscowo wyraźnie załamany (załamanie widoczne przy widoku z profilu). Trzony czułków osadzone na górnej powierzchni ryjka. Dołki na czułki stosunkowo duże, nerkowate. Ciało pokryte zielonymi łuskami, skąpo owłosione. Scutellum zielone. Pokrywy z odgiętą listewką na końcu. Uda zwykle pokryte zielonymi łuskami, często ciemniejsze od żółtawobrązowych goleni.

Ph. argentatus

Łódź – Widzew 12.05.2011

Porąbka 07.05.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Porąbka 07.05.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, sady, zadrzewienia, aleje; chętnie przesiaduje wysoko w koronach drzew liściastych ( sporadycznie iglastych ), choć regularnie schodzi niżej
  3. Wymiary. Długość ciała 3.8-5.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Liście rozmaitych drzew liściastych. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Inne zielone naliściaki, których odróżnienie może być trudne. I tak np. Phyllobius pomaceus jest wyraźnie większy i przesiaduje na roślinach zielnych, a scutellum u Phyllobius arborator jest czarne. Phyllobius maculicornis różni się kształtem głowy i przedplecza. Poza naliściakami podobne są także zielone obryzgi z rodzaju Polydrusus, u których trzonki czułków osadzone są na bokach ryjka
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Leszek Plackowski Grzegorz Gierlasiński avidal
  9. P.argentatus w bazie BioMap

Sohaczew 12.05.2020 Fot. Leszek Plackowski

Sohaczew 12.05.2020 Fot. Leszek Plackowski


Rodzaj Phyllobius - Naliściak


avidal