Anthonomus ulmi – Kwieciak wiązowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ubarwienie czerwonobrunatne lub jasnoczerwone. Ryjek długi i wąski, zakrzywiony do dołu, czerwono-brunatny do czarnego. Przedplecze wyraźnie węższe od nasady pokryw, z jasną, częściowo zanikająca smugą centralną. Scutellum jasno owłosione. W tylnej części pokryw przepaska poprzeczna z żółtych, a często także i białych włosków, słabo kontrastowa. Przednie uda zgrubiałe, z relatywnie dużym, zębowatym wyrostkiem, osiągającym co najmniej połowę grubości uda.

Łódź – BRUS 16.05.2020

Łódź – BRUS 16.05.2020

Łódź – BRUS 16.05.2020

  1. Status. Rzadko obserwowany, miejscami liczny
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 2.3-3.7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec i ponownie sierpień – październik. W pełni lata i na zimę zapada w diapauzę
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Liście, pąki i owoce wiązów. Larwy żerują wewnątrz pąków na wiązach
  7. Podobne. U Anthonomus undulatus, Anthonomus rufus i Anthonomus pedicularius przepaska odwłokowa jest bardziej kontrastowa. Inne podobnie ubarwione gatunki z rodzaju zwykle pozbawione są przepaski odwłokowej. Poza tym pozostałe podobne krajowe kwieciaki związana są ekologicznie z różowatymi – roślina żywicielska znacznie ułatwia identyfikację
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal
  9. A.ulmi w bazie BioMap

Łódź – BRUS 16.05.2020 Na liściu wiązu

Warszawa – Ursynów 01.06.2020 Fot. Marek W. Kozłowski


Rodzaj Anthonomus - Kwieciak


avidal

Leave a Reply