Anthonomus rufus – Kwieciak tarninowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ubarwienie czerwono-brunatne. Ryjek długi i wąski, skierowany do dołu. Czułki u samicy osadzone za połową długości ryjka, u samca przed połową jego długości. Przedplecze znacznie węższe od podstawy pokryw z wąską, podłużną smugą środkową z jasnych włosków, która jest prostopadła do szwu pokryw. Na pokrywach wyraźnie zaznaczona, poprzeczna przepaska z żółtych i białych włosków. Przednie uda zgrubiałe, z relatywnie dużym, zębowatym wyrostkiem, osiągającym mniej więcej połowę grubości uda.

Łódź – BRUS 18.05.2020 ♀

Łódź – BRUS 18.05.2020 ♀

Łódź – BRUS 18.05.2020 ♀

Łódź – BRUS 18.05.2020 ♀

  1. Status. Nierzadki
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, zarośla, przytorza, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 2.4-2.9 mm
  4. Aktywność. Marzec – czerwiec/lipiec. Stan hibernacji imagines trwa zatem połowę lata, całą jesień i zimę
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Liście i pąki tarnin. Larwy żerują wewnątrz pąków kwiatowych na tarninach. Gatunek monofagiczny
  7. Podobne. Inne czerwono-brunatne gatunki z rodzaju z przepaską na pokrywach – i tak np. u Anthonomus pedicularius przepaska na pokrywach jest lekko ukośna, a u Anthonomus ulmi mniej kontrastowa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. A.rufus w bazie BioMap

Rodzaj Anthonomus - Kwieciak


avidal

Leave a Reply