Anthonomus pedicularius – Kwieciak głogowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ubarwienie czerwonobrunatne. Ryjek długi i wąski, skierowany do dołu. Oczy silnie wypukłe. Czułki u samicy osadzone za połową długości ryjka, u samca przed połową jego długości. Przedplecze znacznie węższe od podstawy pokryw z wąską, podłużną smugą środkową z jasnych włosków. W tylnej części pokryw wyraźnie zaznaczona ukośna poprzeczna przepaska z jasnych włosków. Przednie uda zgrubiałe, zaopatrzone w z zębowaty wyrostek.

Łódź – BRUS 31.03.2021

Łódź – BRUS 31.03.2021

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, zarośla, parki, ogrody, zakrzewione murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 2.4-2.9 mm
  4. Aktywność. Marzec – lipiec/sierpień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Liście i pąki głogów. Larwy żerują wewnątrz pąków kwiatowych
  7. Podobne. U podobnie ubarwionych Anthonomus rufus i Anthonomus ulmi przepaska na pokrywach jest prosta i mniej kontrastowa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. A.pedicularius w bazie BioMap

Rodzaj Anthonomus - Kwieciak


avidal

Leave a Reply