Anthonomus undulatus – Kwieciak olchowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek długi, czerwonobrązowy, ubarwiony jak reszta ciała. Przedplecze jasno obrzeżone. W tylnej części pokryw przepaska poprzeczna z jasnych łusek. Na przednim udzie wyraźny ząbkowaty wyrostek.

Łódzki Ogród Botaniczny 04.04.2016

Łódzki Ogród Botaniczny 04.04.2016

Łódzki Ogród Botaniczny 04.04.2016

Łódzki Ogród Botaniczny 04.04.2016

  1. Liczebność. Bardzo rzadki – mimo to nie umieszczony na Czerwonej Liście. Znany z kilku stanowisk w kraju. Gatunek nowy dla Wyżyny Łódzkiej
  2. Biotop. Wilgotne tereny z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Długość ciała 2.8-3.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy żerują w pączkach kwiatowych olszy szarej Alnus incana. Dawniej błędnie podawano jako rośliny żywicielskie czeremchę, oraz głóg
  7. Podobne. Kilka innych kwieciaków
  8. Uwagi. Identyfikacja Aneta Itczak
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. A.undulatus w bazie BioMap

Rodzaj Anthonomus - Kwieciak


avidal

Leave a Reply