Nomada flava – Koczownica żółta

Apidae – Pszczołowate
Lideruje grupie gatunkowej Nomada flava. Na tułowiu czerwona rzeźba. Scutellum ( tarczka ) zawsze czerwone – dwie plamki, które u samca mogą być słabo widoczne. Odwłok z żółtymi pasami, ten na pierwszym tergicie czerwony, lub czerwonożółty. Płeć najprościej ustalić na podstawie długości czułków: samiec ma 13- a samica 12-segmentowe czułki

Rąbień 10 .05.2011
Rąbień 10 .05.2011

Widzew 24.04.2013Widzew 24.04.2013

Widzew 24.04.2013
Łódź – Widzew 24.04.2013
Widzew 24.04.2013
Widzew 24.04.2013
Widzew 24.04.2013
Widzew 24.04.2013
Widzew 24.04.2013 Samiec odwiedził pigwowiec - ale ten nie rozwinął jeszcze kwiatów
Widzew 24.04.2013 Samiec odwiedził pigwowiec – ale ten nie rozwinął jeszcze kwiatów
Widzew 24.04.2013
Widzew 24.04.2013
Widzew 24.04.2013
Widzew 24.04.2013
Wiączyń 16.05.2013
Wiączyń 16.05.2013
Młynek 06.05.2013
Łódź – Młynek 06.05.2013
Młynek 06.05.2013 Samica odpoczywa trzymając się liścia żuwaczkami
Młynek 06.05.2013 Samica odpoczywa trzymając się liścia żuwaczkami
Młynek 06.05.2013
Młynek 06.05.2013
  1. Liczebność. Pospolita, ale w niewielkiej liczbie osobników
  2. Biotop. Skraje lasów, wydmy śródlądowe, łąki, ugory, ogrody, polany, zarośla, parki, miedze, przydroża, tereny ruderalne, murawy psammofilne i kserotermiczne
  3. Wymiary. Samica 11-14 mm. Samiec 9-13 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Odwiedza kwiaty. Larwa natomiast pasożytuje w gniazdach pszczolinek Andrena carantonica A. nigroaenea Andrena nitida i Andrena fulva
  7. Podobne. Inne koczownice
Majerowskie Błota 07.04.2014 Spasożytowany samiec na kwitnącej brzoskwini

Łódź – Majerowskie Błota 07.04.2014 Spasożytowany samiec na kwitnącej brzoskwini

Majerowskie Błota 07.04.2014

Majerowskie Błota 07.04.2014

Majerowskie Błota 07.04.2014

Majerowskie Błota 07.04.2014

Dodaj komentarz