Nymphalis urticae – Rusałka pokrzywnik

Nymphalidae – Rusałkowate
Poprzednio w rodzaju Aglais. Wierzchnia strona skrzydeł pomarańczowa, z niebieskimi, półksiężycowatymi plamkami na tylnych brzegach. W nasadowej części tylnego skrzydła stosunkowo duża, nieostro odgraniczona od tła czarna plama. Gąsienica ciemnoszarożółta.

Mileszki 07.08.2010

Mileszki 07.08.2010

A.urticae

Łódzki Ogród Botaniczny 04.04.2016

Lublinek 2014 Fot. Jacek Strojny

Łódź – Lublinek 2014 Fot. Jacek Strojny

  1. Liczebność. Jeden z pospolitszych gatunków wśród rusałek, choć jego liczebność w ostatnich latach znacznie spadła. Spotykany na obszarze całego kraju, ale w wielu miejscach już nielicznie Arek Gawroński
  2. Biotop. Łąki, pola, ogrody, polany, przydroża, nieużytki, skraje lasów, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 23-28 mm. Rs 40-52 mm
  4. Okres lotu. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni; zimuje imago. Gąsienice od maja do sierpnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na pokrzywach i na chmielu
  7. Podobne. Wyraźnie większe Nymphalis polychloros i Nymphalis xanthomelas różnią się min. mniejszą czarną plamą w nasadowej części tylnego skrzydła
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Jacek Strojny avidal
  9. A.urticae w bazie BioMap
  10. A.urticae na Lepiforum
Widzew 12.05.2014

Łódź – Widzew 12.05.2014

Widzew 12.05.2014

Łódź – Widzew 12.05.2014

Widzew 12.05.2014 Widoczne liczne odchody

Łódź – Widzew 12.05.2014 Widoczne liczne odchody

A.urticaepupa

Będzino 16.09.2018 Poczwarka Fot. Augustyna

A urticae pupa

Będzino 16.09.2018 Fot. Augustyna

A.urticae

Będzino 16.09.2018 Fot. Augustyna


avidal

Leave a Reply