Nymphalis urticae – Rusałka pokrzywnik

Nymphalidae – Rusałkowate
Poprzednio w rodzaju Aglais. Wierzchnia strona skrzydeł pomarańczowa, z niebieskimi, półksiężycowatymi plamkami na tylnych brzegach. W nasadowej części tylnego skrzydła stosunkowo duża, nieostro odgraniczona od tła czarna plama. Gąsienica ciemnoszarożółta.

Dolina Grabowej 26.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Mileszki 07.08.2010

Mileszki 07.08.2010

A.urticae

Łódzki Ogród Botaniczny 04.04.2016

Lublinek 2014 Fot. Jacek Strojny

Łódź – Lublinek 2014 Fot. Jacek Strojny

  1. Liczebność. Jeden z pospolitszych gatunków wśród rusałek, choć jego liczebność w ostatnich latach znacznie spadła. Spotykany na obszarze całego kraju, ale w wielu miejscach już nielicznie Arek Gawroński
  2. Biotop. Łąki, pola, ogrody, polany, przydroża, nieużytki, skraje lasów, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 23-28 mm. Rs 40-52 mm
  4. Okres lotu. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni; zimuje imago. Gąsienice od maja do sierpnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na pokrzywach i na chmielu
  7. Podobne. Wyraźnie większe Nymphalis polychloros i Nymphalis xanthomelas różnią się m.in. mniejszą czarną plamą w nasadowej części tylnego skrzydła
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Magdalena Jędro Paweł Głowacki Augustyna Jacek Strojny avidal
  9. A.urticae w bazie BioMap
  10. A.urticae na Lepiforum

Kampinoski Park Narodowy 04.06.2022 Fot. Paweł Głowacki

Widzew 12.05.2014

Łódź – Widzew 12.05.2014

Widzew 12.05.2014

Łódź – Widzew 12.05.2014

Widzew 12.05.2014 Widoczne liczne odchody

Łódź – Widzew 12.05.2014 Widoczne liczne odchody

A.urticaepupa

Będzino 16.09.2018 Poczwarka Fot. Augustyna

A urticae pupa

Będzino 16.09.2018 Fot. Augustyna

A.urticae

Będzino 16.09.2018 Fot. Augustyna


avidal

Leave a Reply