Stomoxys calcitrans – Bolimuszka kleparka

Muscidae – Muchowate
Szaroczarna mucha o przezroczystych skrzydłach. Na scutum ciemne podłużne pasy. Odwłok ciemno plamkowany. Kłujka cienka, skierowana do przodu, bardzo dobrze widoczna.

Konstancin pod Warszawą 03.08.2012 ♀ przy posiłku Fot. Marek W.Kozłowski

Widzew 28.06.2014 Samica

Łódź – Widzew 28.06.2014 ♀

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Wszędzie na terenach ruderalnych; chętnie w pobliżu bydła i koni. Na ścianie siada zwykle głową do góry, w przeciwieństwie do muchy domowej Musca domestica
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Samice kłują do krwi zwierzęta hodowlane i ludzi. Samce żywią się pokarmem płynnym, w tym nektarem, spadzią, rozkładającą się materią organiczną, płynnymi ekskrementami
  7. Podobne. Dzięki charakterystycznej kłujce łatwa do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal
  9. Uwagi 2. Potocznie, ale błędnie bolimuszkami nazywa się również meszki z rodziny Simullidae

avidal

Leave a Reply