Stomoxys calcitrans – Bolimuszka kleparka

Muscidae – Muchowate
Szaroczarna mucha o przezroczystych skrzydłach. Na scutum ciemne podłużne pasy. Odwłok ciemno plamkowany. Kłujka cienka, skierowana do przodu, bardzo dobrze widoczna.

Widzew 28.06.2014 Samica

Łódź – Widzew 28.06.2014 ♀

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Wszędzie na terenach ruderalnych; chętnie w pobliżu bydła i koni. Na ścianie siada zwykle głową do góry, w przeciwieństwie do muchy domowej Musca domestica
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Samice kłują do krwi zwierzęta hodowlane i ludzi. Samce żywią się pokarmem płynnym, w tym nektarem, spadzią, rozkładającą się materią organiczną, płynnymi ekskrementami
  7. Podobne. Dzięki charakterystycznej kłujce łatwa do identyfikacji

Leave a Reply