Polydrusus inustus – Obryzg pontyjski

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek krótki i szeroki. Trzonki czułków osadzone na bokach ryjka. Ciało czarne, pokryte szarymi łuskami z miedzistym połyskiem – lub bez takiego połysku. Pokrywy nieznacznie szersze od przedplecza; barki słabo wyodrębnione. Pokrywy pokryte odstającymi, długimi, ciemnymi szczecinami – cecha diagnostyczna gatunku. Szare łuski na pokrywach tworzą jasne smugi (zagoniki 3,7,9), a łuski brązowe ciemne pasy. Czułki i nogi częściowo czerwonawe; na przednich udach małe, zębowate wyrostki. Czułki żółtoczerwone z przyciemnioną buławką.

Ukraina – Odessa 22.07.2021 Fot. Roman Prokhorov

  1. Liczebność. Lokalny, rzadko obserwowany. Miejscami liczny
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, zbocza o wapiennym podłożu, skraje lasów, widne zarośla. Znajdowany na roślinach z rodziny różówatych (w tym na głogach) i bobowatych
  3. Wymiary. Długość ciała 3.6-5.4 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Ukraina. W Polsce głównie na Ponidziu, na Wyżynie Lubelskiej i w Kotlinie Sandomierskiej
  6. Pokarm. Imagines zjadają liście głogów, tarnin, grusz i innych różowatych (w tym na truskawkach), a także roślin zielnych z rodziny bobowatych. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Silnie odstające szczecinki na pokrywach znacznie ułatwiają identyfikację
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Roman Prokhorov
  9. P.inustus w bazie BioMap

Rodzaj Polydrusus - Obryzg


avidal

Leave a Reply