Psococerastis gibbosa – Lalotek jasnoskrzydły

Psocidae – Psotnikowate
Bardzo duży gryzek o przezroczystych, lekko plamkowanych (samice) skrzydłach. Czułki dłuższe od ciała wraz ze złożonymi skrzydłami; czarne – tylko człony nasadowe żółte, lub brunatne. Głowa jasna z ciemnymi plamkami, które często się zlewają ze sobą. Tułów brunatny z wąskimi, żółtymi przepaskami. Odwłok białożółty, brzegi tergitów brunatne. Zakończenie odwłoka brunatne, lecz jego wierzchołek (pole zmysłowe) żółty.

Łódź Źródłowa 01.08.2013

Łódź – Źródłowa 01.08.2013

Łódź Źródłowa 01.08.2013

Łódź – Źródłowa 01.08.2013

Łódź Źródłowa 01.08.2013

Łódź – Źródłowa 01.08.2013

Łódź Źródłowa 01.08.2013

Łódź – Źródłowa 01.08.2013

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, zadrzewienia
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6.5 mm. Długość skrzydła samicy – 5.5 mm. Samca – do 6.8 mm
  4. Aktywność. Maj – październik; zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Porosty, pleśnie
  7. Podobne. Dość charakterystyczny; jedyny krajowy gatunek z rodzaju. W terenie można go pomylić z rzadszymi gatunkami z rodzaju Mesopsocus, które różnią się użyłkowaniem (obecna komórka postica areola)
P.gibbosa

Las wiączyński 01.08.2017

P gibbosa

Las wiączyński 01.08.2017

Łódź Źródłowa 01.08.2013

Łódź – Źródłowa 01.08.2013

Młynek 05.07.2016

Łódź – Młynek 05.07.2016

Młynek 05.07.2016

Łódź – Młynek 05.07.2016

Młynek 05.07.2016

Łódź – Młynek 05.07.2016

Leave a Reply