Leucorrhinia pectoralis – Zalotka większa

Libellulidae – Ważkowate
Odwłok i tułów samicy czarne z żółtymi plamami; plamy na odwłoku stosunkowo duże, szarzejące z wiekiem, szerokie, o tępych, płaskich wierzchołkach. Samiec czarny z czerwonymi, brązowiejącymi z wiekiem plamami na tergitach 1-6, oraz z jaskrawożółtą plamą na tergicie7.

L.pectoralis

Łódzki Ogród Botaniczny Maj 2016 Fot. Jacek Strojny

L.pectoralis

Łódzki Ogród Botaniczny Maj 2016 Samica Fot. Jacek Strojny

Grabówka 01.06.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

Grabówka 01.06.2015 Samiec Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Rzadka i nieliczna. Gatunek prawnie chroniony
  2. Biotop. Głównie torfowiska przejściowe, rzadziej leśne bagniska i jeziorka
  3. Wymiary. Długość ciała do 40 mm. Rs 60-66 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Opolskie, Łódzkie. Na Wyżynie Łódzkiej zdecydowanie rzadka
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. U samicy Leucorrhinia rubicunda żółte plamy odwłokowe są mniejsze, węższe i spiczasto zakończone. Samce łatwe do rozpoznania dzięki żółtej plamie na tergicie 7
  8. Uwagi. Zalotkę większą obserwowali Monika Pastrykiewicz i Jacek Strojny

Dodaj komentarz