Leucorrhinia pectoralis – Zalotka większa

Libellulidae – Ważkowate
Odwłok i tułów samicy czarne z żółtymi plamami; plamy na odwłoku stosunkowo duże, szarzejące z wiekiem, szerokie, o tępych, płaskich wierzchołkach. Samiec czarny z czerwonymi, brązowiejącymi z wiekiem plamami na tergitach 1-6, oraz z jaskrawo żółtą plamą na tergicie7.

L.pectoralis

Łódzki Ogród Botaniczny – Maj 2016 ♂ Fot. Jacek Strojny

Mazowiecki Park Krajobrazowy 17.06.2022 ♂ Fot. Paweł Głowacki

L.pectoralis

Łódzki Ogród Botaniczny – Maj 2016 ♀ Fot. Jacek Strojny

Dolina Piławy 11.06.2021 ♀ Fot. Magdalena Jędro

Dolina Piławy 10.06.2021 ♂ Fot. Magdalena Jędro

Grabówka 01.06.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

Grabówka 01.06.2015 ♂ Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Status. Rzadka i nieliczna. Gatunek prawnie chroniony
  2. Siedlisko. Głównie torfowiska przejściowe, rzadziej leśne bagniska i jeziorka
  3. Wymiary. Długość ciała do 40 mm. Rs 60-66 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Opolskie, łódzkie, zachodniopomorskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. U samicy Leucorrhinia rubicunda żółte plamy odwłokowe są mniejsze, węższe i spiczasto zakończone. Samce łatwe do rozpoznania dzięki żółtej plamie na tergicie 7
  8. Uwagi. Zalotkę większą obserwowali – Paweł Głowacki Magdalena Jędro Monika Pastrykiewicz Jacek Strojny

Mazowiecki Park Krajobrazowy 17.06.2022 ♀ w locie Fot. Paweł Głowacki

Mazowiecki Park Krajobrazowy 17.06.2022 Fot. Paweł Głowacki

Dolina Piławy 10.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Dolina Piławy 10.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Mazowiecki Park Krajobrazowy 17.06.2022 ♂ Fot. Paweł Głowacki

Mazowiecki Park Krajobrazowy 17.06.2022 Fot. Paweł Głowacki


avidal

Leave a Reply