Leucorrhinia pectoralis – Zalotka większa

Libellulidae – Ważkowate
Odwłok i tułów samicy czarne z żółtymi plamami; plamy na odwłoku stosunkowo duże, szarzejące z wiekiem, szerokie, o tępych, płaskich wierzchołkach. Samiec czarny z czerwonymi, brązowiejącymi z wiekiem plamami na tergitach 1-6, oraz z jaskrawożółtą plamą na tergicie7.

L.pectoralis

Łódzki Ogród Botaniczny – Maj 2016 ♂ Fot. Jacek Strojny

L.pectoralis

Łódzki Ogród Botaniczny – Maj 2016 ♀ Fot. Jacek Strojny

Grabówka 01.06.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

Grabówka 01.06.2015 ♂ Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Rzadka i nieliczna. Gatunek prawnie chroniony
  2. Biotop. Głównie torfowiska przejściowe, rzadziej leśne bagniska i jeziorka
  3. Wymiary. Długość ciała do 40 mm. Rs 60-66 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Opolskie, Łódzkie. Na Wyżynie Łódzkiej zdecydowanie rzadka
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. U samicy Leucorrhinia rubicunda żółte plamy odwłokowe są mniejsze, węższe i spiczasto zakończone. Samce łatwe do rozpoznania dzięki żółtej plamie na tergicie 7
  8. Uwagi. Zalotkę większą obserwowali Monika Pastrykiewicz Jacek Strojny

avidal

Leave a Reply