Leucorrhinia rubicunda – Zalotka czerwonawa

Libellulidae – Ważkowate
Bardzo piękna ważka latająca wiosną. Samiec z czerwonymi plamami na tułowiu i żółtopomarańczowymi, lub czerwonobrązowymi na odwłoku. Samica z żółtymi plamami o ostrych wierzchołkach na odwłoku. Pterostigmy ciemnoczerwonawe.

Uroczysko Święte Ługi 16.05.2013

Uroczysko Święte Ługi 16.05.2013 ♂

Uroczysko Święte Ługi 16.05.2013 Samiec

Uroczysko Święte Ługi 16.05.2013 ♂

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita. W okolicach Łodzi bardzo rzadka
  2. Biotop. Torfowiska, bagna, stawy śródleśne
  3. Wymiary. Długość ciała 31-38 mm. Rozpiętość skrzydeł do 62 mm
  4. Aktywność. Kwiecień  – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie, łódzkie, pomorskie
  6. Pokarm. Drapieżna
  7. Podobne. Przede wszystkim Leucorrhinia dubia (pterostigmy czarne), oraz samice Leucorrhinia pectoralis
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Magdalena Jędro Ryszard Orzechowski avidal

Dolina Piławy 11.06.2021 ♀ Fot. Magdalena Jędro

Słowiński Park Narodowy19.05.2021 Fot. Magdalena Jędro

Słowiński Park Narodowy19.05.2021 Fot. Magdalena Jędro

L.rubicunda

Brodki 22.06.2010 ♀ Fot. Ryszard Orzechowski


avidal

Leave a Reply