Geomyza tripunctata

Opomyzidae – Niżnicowate
Oczy duże, czerwonobrązowe. Tułów zwykle szaroczarny; na południu Europy licznie spotyka się osobniki o czerwonobrązowym wierzchu tułowia. Scutellum czarne. Odwłok czarny, o lśniących tergitach. Nogi żółte, lub częściowo ciemne aż do czarnych. Skrzydła przezroczyste; na każdym z nich 5 ciemnych plam, przy czym dwie plamy nasadowe są wyraźnie mniejsze od pozostałych i słabo widoczne.

Łódź – Widzew 08.07.2017

Łódź – Widzew 08.07.2017

G.tripunctata

Las wiączyński 06.07.2017

G.trimaculata

Łódzki Ogród Botaniczny 12.07.2018

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, brzegi stawów, rowów melioracyjnych  i innych zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź i pyłek. Fitofagiczne larwy żerują na wiechlinach, zwłaszcza na kupkówce pospolitej i życicy trwałej
  7. Podobne. Inne muchówki o zbliżonym plamkowaniu skrzydeł, formę barwną o brązowoczerwonym tułowiu łatwo pomylić z Geomyza nartshukae (z Polski póki co nie wykazana)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Geomyza

Łódź – BRUS 19.03.2020

G tripunctata

Łódź – BRUS 19.03.2020

Geomyza.

Łódź – BRUS 19.03.2020

G.tripunctata

Łódź – BRUS 19.03.2020


avidal

Leave a Reply