Calliphora vicina – Plujka pospolita

Calliphoridae – Plujkowate
Krępa, mocno oszczecona mucha o ciele zwykle połyskującym na niebiesko. Przednia część policzków, listewka twarzowa i krawędź otworu gebowego żółte. Basicosta żółta.

Widzew 25.04.2014 Samica

Łódź – Widzew 25.04.2014 ♀

Widzew 11.05.2014

Łódź – Widzew 11.05.2014 ♀

Widzew 11.05.2014

Łódź – Widzew 11.05.2014 ♀

Widzew 11.05.2014

Łódź – Widzew 11.05.2014 ♀

  1. Liczebność. Bardzo pospolita
  2. Biotop. Najchętniej tereny ruderalne – gatunek synantropijny
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, spadź, padlina, ekskrementy, resztki żywności i inna materia organiczna w stanie rozkładu. Larwy rozwijają się w odchodach i w padlinie
  7. Podobne. U Calliphora vomitoria policzki i krawędź otworu gebowego są białe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply