Calliphoridae – Plujkowate wraz z Rhiniidae

Krępo zbudowane muchówki o opalizującym zazwyczaj na niebiesko bądź zielono ciele. Komórka R4+5 zwykle otwarta. Odwiedzają padlinę i zmagazynowane przez ludzi zapasy mięsa, także gotowanego, oraz ryb. Końcówki czułków owłosione, ssawka krótka. Jako plastyczne ekologicznie występują we wszelkiego rodzaju biotopach, chętnie na terenach ruderalnych. Larwy są saprofagami lub pasożytami, często żerują na padlinie i na zwłokach ludzkich. Mają znaczenie w medycynie sądowej.
W Polsce lata co najmniej 68 gatunków plujkowatych, z czego 56 odnotowano na nizinach, oraz jeden gatunek z rodziny Rhiniidae.

Spała 24.04.2015 Anthracomyia doronici
Bellardia spp.
Widzew 25.04.2014 Samica Calliphora vicina – Plujka pospolita
Widzew 10.05.2011 Calliphora vomitoria – Plujka burczało
Widzew 24.05.2013 Samica Cynomya mortuorum – Trupnica padlinówka
 Eurychaeta palpalis/muscaria
Widzew 28.07.2011 Samica Lucilia bufonivora – Padlinówka ropuszanka
Lucilia caesar
L.sericata Lucilia sericata
Melanomyia nana
Młynek 11.04.2013 Pollenia spp.
 Protocalliphora azurea
 Protophormia terraenovae
Widzew 11.06.2013 Samica na baldachu Stomorhina lunata

Leave a Reply