Calliphoridae – Plujkowate wraz z Rhiniidae

Krępo zbudowane muchówki o opalizującym zazwyczaj na niebiesko bądź zielono ciele. Komórka R4+5 zwykle otwarta. Odwiedzają padlinę i zmagazynowane przez ludzi zapasy mięsa, także gotowanego, oraz ryb. Końcówki czułków owłosione, ssawka krótka. Jako plastyczne ekologicznie występują we wszelkiego rodzaju biotopach, chętnie na terenach ruderalnych. Larwy są saprofagami lub pasożytami, często żerują na padlinie i na zwłokach ludzkich. Mają znaczenie w medycynie sądowej.
W Polsce lata co najmniej 68 gatunków plujkowatych, z czego 56 odnotowano na nizinach, oraz jeden gatunek z rodziny Rhiniidae.

Leave a Reply