Protocalliphora azurea – Plujka lazurowa

Calliphoridae – Plujkowate
Gatunek o wyraźnym dymorfizmie płciowym. Ubarwienie odwłoka i częściowo tułowia samicy opisywane jako turkusowo-niebieskie lub zielone; na scutum szare, podłużne pasy, które u osobników pozbawionych szarego opylenia tułowia są nieobecne. Barki samicy szare. Samiec metalicznie niebieski do granatowego, o zdecydowanie krótszych, szarych pasach na scutum (sięgają lekko poza tył głowy, czasem ledwo dostrzegalne) i granatowych barkach. Oczy samicy rozdzielone szerokim czołem (jedna czwarta szerokości głowy), a samca wąskim czołem (do 1,5 razy szersze od 3 członu czułków). U obu płci łuseczka skrzydłowa dolna szaro-biała lub żółto-biała, nie stykająca się ze scutellum – ważna cecha diagnostyczna rodzaju. Bazykosta czarna. Czułki czarne. Skrzydła przezroczyste, deltokształtne; komórka R5 otwarta.

P.azurea

Las wiączyński 06.07.2017 ♂

P.azurea.

Las wiączyński 06.07.2017 ♂

P azurea

Las wiączyński 06.07.2017 ♂

P azurea.

Las wiączyński 06.07.2017 ♂

  1. Status. Nierzadka. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Głównie lasy, parki, ogrody, zarośla tereny ruderalne oraz ludzkie osiedla i gospodarstwa
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-9.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem, nektarem – chętnie odwiedzają kwitnące wierzby i baldachy. Poza tym gustują w ptasich ekskrementach i ludzkim pocie. Nie wabi ich padlina, ani żywność. Larwy rozwijają się w gniazdach ptaków wróblowatych. Ssą krew piskląt; mogą doprowadzić do kalectwa (np. deformacja dzioba spowodowana żerowaniem w nozdrzach) a nawet śmierci żywiciela. W jednym gnieździe znajdowano do kilkuset larw
  7. Podobne. Liczne inne plujkowate, np. Protophormia terraenovae, u której obie płci są granatowe, bądź zielono-granatowe o ciemnoszarych łuseczkach skrzydłowych, a wierzch ich ciała pozbawiony jest opylenia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply