Melanomyia nana

Calliphoridae – Plujkowate
Forma rodzajowa „Melanomya” jest błędna. Oczy samicy rozdzielone szerokim, a samca bardzo wąskim czołem. Ciało czarne, łącznie z nogami i czułkami. Scutellum czarne z dwiema parami szczecinek – szczecinki apikalne wyraźnie krótsze od szczecinek wychodzących ze środka tarczki – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Odwłok smukły, również u samicy. Przezmianki ciemne. Skrzydła częściowo przyciemnione; komórka R5 otwarta.

M.nana

Warszawa 03.08.2019 ♂ Fot. Dorota R.

Melanomyia

Warszawa 03.08.2019 ♂ Widoczne charakterystyczne oszczecenie tarczki (scutellum). Fot. Dorota R.

  1. Liczebność. Zapewne nierzadka, lecz nieczęsto obserwowana
  2. Biotop. Przypuszczalnie plastyczna ekologicznie
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 3.5-4.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień- sierpień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, spadź, inny pokarm płynny. Rozwój larw nieznany
  7. Podobne. Inne czarne muchówki – w tym Morinia doronici – które można odróżnić na podstawie oszczecenia ciała i użyłkowania skrzydeł. Samice podobnych gatunków na ogół mają masywniejsze, bardziej krępe odwłoki
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Dorota R.

avidal

Leave a Reply