Bellardia spp.

Calliphoridae – Plujkowate
Ciało masywne, krępe, ciemne z metalicznym zielonym, brązowym lub turkusowym połyskiem, dobrze widocznym zwłaszcza na odwłoku. Twarz, policzki i czoło częściowo, bądź całkowicie ciemne. Przed szwem tułowiowym 1 szczecinka ia (interalar seta), za szwem dwie szczecinki ia – istotna cecha diagnostyczna rodzaju. Czułki ciemne, u niektórych gatunków 3 człon czerwony w części nasadowej; 3 człon 2-2.5 razy tak długi, jak szeroki. Skrzydła przezroczyste, bez plam; komórka R5 wąsko otwarta.

Waćmierek 01.05.2009 Fot. Alek Brzozowski

 1. Status. Przynajmniej niektóre gatunki pospolite (Bellardia vulgaris, Bellardia stricta); inne rzadkie (Bellardia bayeri)
 2. Siedlisko. Łąki, pola, skraje lasów, ogrody, parki; gatunki plastyczne ekologicznie
 3. Wymiary. Długość ciała 4.5-11 mm; pospolita P.vulgaris 5-11 mm
 4. Aktywność. Marzec/kwiecień – październik/listopad
 5. Lokalizacja. Pomorskie
 6. Pokarm. Pyłek, nektar, spadź, inny pokarm płynny. Larwy są parazytoidami dżdżownic; 3 stadium zabija żywiciela. Samice są larworodne
 7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodziny, które można odróżnić m.in. po oszczeceniu ciała
 8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
 9. Gatunki wykazane z Polski:
 • Bellardia bayeri
 • Bellardia vulgaris
 • Bellardia stricta
 • Bellardia varium
 • Bellardia vespillo
 • Bellardia obsoleta
 • Bellardia polita
 • Bellardia pusilla
 • Bellardia pubicornis
 • Bellardia tatrica
 • Bellardia pandia

Na czerwono zaznaczono szczecinkę ia przed szwem tułowiowym. Na żółto zaznaczono szczecinki ia za szwem tułowiowym


avidal

Leave a Reply