Lucilia bufonivora – Padlinówka ropuszanka

Calliphoridae – Plujkowate
Ciało metalicznie zielone. Oczy duże, brązowe, u samicy rozdzielone szerokim czołem; u samca stykają się ze sobą. Skrzydła przezroczyste.

Widzew 28.07.2011 Na ciele ropuchy szarej

Łódź – Widzew 28.07.2011 ♀ na ciele ropuchy szarej

Widzew 28.07.2011 Samica

Łódź – Widzew 28.07.2011 ♀

  1. Status. Pospolita. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Rozmaite tereny – lasy, parki, ogrody, polany, łąki, tereny ruderalne; wszędobylska
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, pomorskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy są parazytoidami płazów, chętnie ropuch; żywią się żywymi tkankami gospodarza, który zwykle ginie – zwykle zżerają znaczną część twarzy żywiciela, po czym przepoczwarczają się w glebie pod martwym płazem
  7. Podobne. Poszczególne gatunki padlinówek są na ogół niemożliwe do rozpoznania na fotografiach terenowych – załączone zdjęcia mogą przedstawiać którykolwiek z występujących w Polsce gatunków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bogdan Mazur i Marek Miłkowski avidal

Gdańsk 09.07.2021 Fot. Bogdan Mazur

Natolin Larwa wypełzająca z nozdrzy porażonej ropuchy Fot. Marek Miłkowski

Natolin – Larwa wypełzająca z nozdrzy porażonej ropuchy Fot. Marek Miłkowski


avidal

Leave a Reply