Cyphon spp. – Jarzmiki

Scirtidae
Owalne chrząszcze o brązowych lub czarnych, lśniących, często rozjaśnionych przy nasadzie, lub w części wierzchołkowej pokrywach pokrytych krótkimi włoskami. W Polsce co najmniej 11 gatunków trudnych do rozróżnienia na podstawie fotografii terenowych.

Austria 16.09.2021 Cyphon laevipennis Fot. gernotkunz

Austria 13.09.2021 Cyphon padi Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Większość gatunków należy uznać za rzadkie, jednak co najmniej trzy – Cyphon variabilis, Cyphon laevipennis, a zwłaszcza Cyphon padi są niewątpliwie pospolite
  2. Biotop. Brzegi stojących zbiorników wodnych, torfowiska, mokradła, wilgotne łąki, bory bagienne, olsy
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 3-4 mm
  4. Aktywność. Pierwsze osobniki można odnaleźć już w kwietniu. Zimuje imago bądź larwa – w zależności od gatunku
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – łódzkie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines drapieżne. Wodne larwy żywią się drobnymi szczątkami organicznymi
  7. Podobne. Liczne inne chrząszcze
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz avidal

Łódź 16.11.2019

Łódzki Ogród Botaniczny 04.04.2016

Łódzki Ogród Botaniczny 04.04.2016

C.padi

Łódzki Ogród Botaniczny 28.04.2018 Cyphon padi


avidal

Leave a Reply