Cyphon spp. – Jarzmiki

Scirtidae
Owalne chrząszcze o brązowych, lub czarnych , lśniących, często rozjaśnionych przy nasadzie, lub w części wierzchołkowej pokrywach pokrytych krótkimi włoskami. W Polsce 11 gatunków trudnych do rozróżnienia na podstawie fotografii terenowych.

Łódź 16.11.2019

Łódzki Ogród Botaniczny 04.04.2016

Łódzki Ogród Botaniczny 04.04.2016

C.padi

Łódzki Ogród Botaniczny 28.04.2018 Cyphon padi

  1. Liczebność. Większość gatunków należy uznać za rzadkie, jednak co najmniej trzy – Cyphon variabilis, Cyphon laevipennis, a zwłaszcza Cyphon padi są niewątpliwie pospolite
  2. Biotop. Brzegi stojących zbiorników wodnych, torfowiska, mokradła, wilgotne łąki, bory bagienne, olsy
  3. Wymiary. Przeciętnie 3-4 mm
  4. Aktywność. Pierwsze osobniki można odnaleźć już w kwietniu. Zimuje imago, bądź larwa – w zależności od gatunku
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines drapieżne. Wodne larwy żywią się drobnymi szczątkami organicznymi
  7. Podobne. Liczne inne chrząszcze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply