Scirtidae

Niewielkie chrząszcze związane ze środowiskiem wodnym, w którym rozwijają się ich larwy. Ubarwione najczęściej brązowożółto. Poszczególne gatunki bywają bardzo trudne do odróżnienia. Larwy żywią się detrytusem, grzybami, bakteriami i pierwotniakami. Imagines gatunków z rodzaju Scirtes nie pobierają pokarmu. Imagines są drapieżne, melitofagiczne, bądź nie pobierają pokarmu.
W Polsce 22 gatunki.

Leave a Reply