Scirtidae

Niewielkie chrząszcze związane ze środowiskiem wodnym, w którym rozwijają się ich larwy. Ubarwione najczęściej brązowo-żółto. Poszczególne gatunki bywają bardzo trudne do odróżnienia. Larwy żywią się detrytusem, grzybami, bakteriami i pierwotniakami. Imagines gatunków z rodzaju Scirtes nie pobierają pokarmu. Imagines są drapieżne, melitofagiczne bądź nie pobierają pokarmu.


Larwa spod kamienia Rzeka Ropa – Beskid Biski 12.07.2014 Fot. Marek W. Kozłowski

W Polsce 22 gatunki.

Leave a Reply