Scirtidae

Niewielkie chrząszcze związane ze środowiskiem wodnym, w którym rozwijają się ich larwy. Ubarwione najczęściej brązowożółto. Poszczególne gatunki bywają bardzo trudne do odróżnienia. Larwy żywią się detrytusem, grzybami, bakteriami i pierwotniakami. Imagines gatunków z rodzaju Scirtes nie pobierają pokarmu. Imagines są drapieżne, melitofagiczne, bądź nie pobierają pokarmu.
W Polsce 22 gatunki.

Cyphon species Cyphon spp.
Elodes marginata
Widzew 28.05.2011 Microcara testacea
 Scirtes cf.hemisphaericus
Scirtes orbicularis – Hulaczek żółty

Leave a Reply