Microcara testacea

Scirtidae
Przedplecze i pokryte drobnymi włoskami pokrywy brązowożółte; w środkowej części przedplecza zwykle ciemniejsza, nieostro odgraniczona plama. Pierwsze 3 człony czułków żółtobrązowe, pozostałe ciemniejsze, niemal czarne. Nogi jasnobrązowożółte.

Widzew 28.05.2011

Łódź – Widzew 28.05.2011

  1. Liczebność. Pospolity, lecz niezbyt często obserwowany
  2. Biotop. Okolice torfowisk, mokradeł i innych zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 3-6 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Pyłek roślin nadwodnych, np. turzyc. Larwy saprofagiczne, zjadają też glony
  7. Podobne. Odeles marginata ma ciemniejsze nasadowe człony czułków. Podobnych jest wiele innych chrząszczy, np. stonki z podrodziny Galerucinae
  8. Uwagi. Oznaczenie Aneta Itczak
  9. M.testacea w bazie BioMap

Leave a Reply