Microcara testacea

Scirtidae
Przedplecze i pokryte drobnymi włoskami pokrywy brązowo-żółte; w środkowej części przedplecza zwykle ciemniejsza, nieostro odgraniczona plama. Pierwsze 3 człony czułków żółto-brązowe, pozostałe ciemniejsze, niemal czarne. Nogi jasnobrązowo-żółte.

Widzew 28.05.2011

Łódź – Widzew 28.05.2011

Łódź – Dolina Olechówki 21.06.2021

Łódź – Dolina Olechówki 21.06.2021

Łódź – Dolina Olechówki 21.06.2021

  1. Status. Pospolity, lecz niezbyt często obserwowany
  2. Siedlisko. Okolice torfowisk, mokradeł i zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 3-6 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Pyłek roślin nadwodnych, np. turzyc. Larwy saprofagiczne, zjadają też glony
  7. Podobne. Odeles marginata ma ciemniejsze nasadowe człony czułków. Podobnych jest wiele innych chrząszczy, np. stonki z podrodziny Galerucinae
  8. Uwagi. Oznaczenie osobnika z 2011 roku Aneta Itczak
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. M.testacea w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply