Liparus glabrirostris – Rozpucz lepiężnikowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ciało czarne, błyszczące. Pokrywy zwykle żółto nakrapiane. Tułów pękaty. Należy do podrodziny Molytinae. Nielotny.

Zatwarnica 26.05.2013

Zatwarnica 26.05.2013

Zatwarnica 26.05.2013

Zatwarnica 26.05.2013

Lutowiska 29.05.2013

Lutowiska 29.05.2013

L.glabrirostris

Zwierzyń 10.08.2017 Fot. Andrzej Kucharski

  1. Liczebność. Lokalnie pospolity, w wielu regionach Polski nie ma go wcale
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, okolice strumieni, zarośla z roślinami żywicielskimi; zasiedla miejsca wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 14-21 mm. Największy nasz ryjkowiec
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Bieszczady. Notowany z południa i północy Polski. Na Wyżynie Łódzkiej nieobecny
  6. Pokarm. Liście lepiężników i podbiałów. Larwy żerują na lepiężnikach i barszczach
  7. Podobne. Trzy pozostałe krajowe rozpucze są znacznie rzadsze i nieco mniejsze
  8. Uwagi. Na gatunkach z rodzaju Liparus pasożytuje błonkówka Perilitus lipari
  9. Uwagi 2. Autorem jednej z obserwacji jest Andrzej Kucharski
  10. L.glabrirostris w bazie BioMap
Zatwarnica 26.05.2013

Zatwarnica 26.05.2013

Lutowiska 29.05.2013 Potrafi bardzo silnie wczepić się pazurkami w skórę

Lutowiska 29.05.2013 Potrafi bardzo silnie wczepić się pazurkami w skórę

Wołosate 30.05.2013

Wołosate 30.05.2013

Lutowiska 29.05.2013

Lutowiska 29.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013

Sine Wiry 29.07.2020

2 thoughts on “Liparus glabrirostris – Rozpucz lepiężnikowiec

Leave a Reply