Liparus glabrirostris – Rozpucz lepiężnikowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ciało czarne, błyszczące. Na bokach przedplecza rozmyte plamy z żółtych łusek. Pokrywy zwykle żółto nakrapiane; podstawa pokryw prosta- istotna cecha diagnostyczna gatunku. Tułów pękaty. Nielotny.

Zatwarnica 26.05.2013

Zatwarnica 26.05.2013

Zatwarnica 26.05.2013

Zatwarnica 26.05.2013

Lutowiska 29.05.2013

Lutowiska 29.05.2013

L.glabrirostris

Zwierzyń 10.08.2017 Fot. Andrzej Kucharski

 1. Status. Lokalnie pospolity, zwłaszcza w Bieszczadach
 2. Siedlisko. Skraje lasów i leśne drogi, polany, łąki, pobrzeża strumieni, zarośla z roślinami żywicielskimi; zasiedla miejsca wilgotne. Gatunek górski i podgórski
 3. Wymiary. Długość ciała 14.3-21 mm. Największy nasz ryjkowiec
 4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień
 5. Lokalizacja. Bieszczady, Podhale
 6. Pokarm. Liście lepiężników i podbiałów. Larwy żerują na korzeniach lepiężników oraz barszczów
 7. Podobne. Trzy pozostałe krajowe rozpucze są znacznie rzadsze i nieco mniejsze. U najbardziej podobnego Liparus germanus podstawa pokryw jest wcięta
 8. Uwagi. Na gatunkach z rodzaju Liparus pasożytuje błonkówka Perilitus lipari
 9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Andrzej Kucharskiavidal
 10. L.glabrirostris w bazie BioMap
Zatwarnica 26.05.2013

Zatwarnica 26.05.2013

Lutowiska 29.05.2013 Potrafi bardzo silnie wczepić się pazurkami w skórę

Lutowiska 29.05.2013 Potrafi bardzo silnie wczepić się pazurkami w skórę

Bieszczady 15.07.2015 Jako ofiara grzyba z rodzaju Beauveria  Fot. Marek W. Kozłowski

♂ – widoczne cechy płci: wgłębienia na sternitach; Kużnice k. Zakopanego 14.05.2017  Fot. Marek W. Kozłowski

♂ – pozycja obronna;  Kużnice k. Zakopanego 14.05.2017 Fot. Marek W. Kozłowski

Wołosate 30.05.2013

Wołosate 30.05.2013

Lutowiska 29.05.2013

Lutowiska 29.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013

Sine Wiry 29.07.2020


Rodzaj Liparus - Rozpucz


avidal

4 thoughts on “Liparus glabrirostris – Rozpucz lepiężnikowiec

 1. Ja niegdyś wyłowiłem go z Potoku w Rudawce Rymanowskiej. Był ewidentnie wdzięczny, ale niezadowolony że znalazł się na moim palcu:D

Leave a Reply