Liparus glabrirostris – Rozpucz lepiężnikowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ciało czarne, błyszczące. Na bokach przedplecza rozmyte plamy z żółtych łusek. Pokrywy zwykle żółto nakrapiane; podstawa pokryw prosta- istotna cecha diagnostyczna gatunku. Tułów pękaty. Nielotny.

Zatwarnica 26.05.2013

Zatwarnica 26.05.2013

Zatwarnica 26.05.2013

Zatwarnica 26.05.2013

Lutowiska 29.05.2013

Lutowiska 29.05.2013

L.glabrirostris

Zwierzyń 10.08.2017 Fot. Andrzej Kucharski

  1. Liczebność. Lokalnie pospolity, zwłaszcza w Bieszczadach
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne drogi, polany, łąki, pobrzeża strumieni, zarośla z roślinami żywicielskimi; zasiedla miejsca wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 14.3-21 mm. Największy nasz ryjkowiec
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Bieszczady. Na Wyżynie Łódzkiej nieobecny
  6. Pokarm. Liście lepiężników i podbiałów. Larwy żerują na korzeniach lepiężników oraz barszczów
  7. Podobne. Trzy pozostałe krajowe rozpucze są znacznie rzadsze i nieco mniejsze. U najbardziej podobnego Liparus germanus podstawa pokryw jest wcięta
  8. Uwagi. Na gatunkach z rodzaju Liparus pasożytuje błonkówka Perilitus lipari
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal
  10. L.glabrirostris w bazie BioMap
Zatwarnica 26.05.2013

Zatwarnica 26.05.2013

Lutowiska 29.05.2013 Potrafi bardzo silnie wczepić się pazurkami w skórę

Lutowiska 29.05.2013 Potrafi bardzo silnie wczepić się pazurkami w skórę

Wołosate 30.05.2013

Wołosate 30.05.2013

Lutowiska 29.05.2013

Lutowiska 29.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013

Sine Wiry 29.07.2020


avidal

2 thoughts on “Liparus glabrirostris – Rozpucz lepiężnikowiec

Leave a Reply