Niptus hololeucus – Przetycz wypuklak

Anobiidae – Kołatkowate
Poprzednio w rodzinie Ptinidae zdegradowanej obecnie do rangi podrodziny Ptilinae. Ciało złocisto-żółte. Przedplecze masywne, lekko wyniesione, częściowo zakrywające głowę. Odwłok kulisty. Pokrywy pokryte odstającymi włoskami.

Gołaczów 17-19.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

Gołaczów 17-19.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

Gołaczów 17-19.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

Gołaczów 17-19.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Liczny miejscami
  2. Siedlisko. W Polsce zasiedla spichlerze, magazyny, budynki gospodarcze i mieszkalne; gatunek synantropijny
  3. Wymiary. Długość ciała 4-4.5 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy są roślinożerne. Żerują na suchym materiale, w tym na przetworach zbożowych, nasionach, wełnie
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. N.hololeucus w bazie BioMap

Gołaczów 17-19.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

Gołaczów 17-19.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

Gołaczów 17-19.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

Gołaczów 17-19.08.2009 Fot. Alek Brzozowski


avidal

Leave a Reply