Sphaerophoria scripta – Kuliboda łąkowa

Syrphidae – Bzygowate
Czarnożółta muchówka z plemienia Syrphini o długim, smukłym odwłoku, choć u samicy wyraźnie masywniejszym. Koniec odwłoka u samca wyraźnie wystaje poza skrzydła. Żółte przepaski odwłokowe u samicy zwykle nierozerwane – u samca rozerwane na mniejsze lub większe plamy, bądź nierozerwane. Scutum czarnobrązowe, lśniące. Scutellum intensywnie żółte. Żółte pasy na bokach tułowia stosunkowo jednolicie ubarwione; ich tylna połowa tylko nieco ciemniejsza od przedniej.

Uroczysko Lublinek 19.08.2012

Łódź – Uroczysko Lublinek 19.08.2012 ♀

Młynek 30.06.2011

Łódź – Młynek 30.06.2011 ♀

Widzew 17.04.2014

Łódź – Widzew 17.04.2014 ♂

Widzew 17.04.2014 Samiec z wyjątkowo małymi plamami na odwłoku

Łódź – Widzew 17.04.2014 ♂ z wyjątkowo małymi plamami na odwłoku

  1. Liczebność. Bardzo pospolita i liczna
  2. Biotop. Łąki, polany, ogrody, parki, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12 mm. Długość skrzydła 5-7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – listopad
  5. Lokalizacja. Łódzkie, śląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Inne kulibody mają krótsze odwłoki nie wystające ewidentnie poza skrzydła i często odmienny wzór i układ plam i przepasek tułowiowych oraz odwłokowych
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Alfred Błażytko avidal
Widzew 23.04.2014

Łódź – Widzew 23.04.2014

Struga Dobieszkowska 23.06.2011

Struga Dobieszkowska 23.06.2011

Nowa Gdynia 09.07.2011

Zgierz – Nowa Gdynia 09.07.2011

S.scripta

Toszek 23.04.2019 ♂Fot. Alfred Błażytko

Sph.scripta

Toszek 23.04.2019 ♂ Fot. Alfred Błażytko

Mileszki 08.06.2011 Samica

Mileszki 08.06.2011 ♀


Rodzaj Sphaerophoria - Kuliboda


avidal

Leave a Reply