Rodzaj Sphaerophoria – Kuliboda

Syrphini

Smukłe bzygi o żółtej twarzy i żółtym scutellum, z wydłużonym, czarnym odwłokiem z żółtymi plamami bądź przepaskami na tergitach. Zasiedlają łąki, mokradła i wydmy nadmorskie, zwykle unikają lasów. Imagines chętnie żerują na kwiatach, larwy są afidofagiczne. W Polsce co najmniej 10 gatunków, które bardzo trudno rozróżnić – samice często są wręcz nieoznaczalne, nawet z okazem pod binokularem.

Leave a Reply