Sphaerophoria rueppellii – Kuliboda

Syrphidae – Bzygowate
Ciało smukłe, czarnożółte. Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą. Szeroka linia boczna na tułowiu jest żółta w przedniej połowie, ciemna w tylnej połowie – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Żółte przepaski odwłokowe szerokie, wąsko przerwane po środku, lub w ogóle nierozerwane. Na końcu odwłoka u samca dobrze widoczne genitalia.

Austria – Traiskirchen 06.08.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

Sp.rueppelli

Borówiec 29.06.2008 ♀ Fot. Andrzej Hańca

S rueppelli

Borówiec 29.06.2008 ♀ Fot. Andrzej Hańca

Sph.rueppelli

Borówiec 29.06.2008 ♀ Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita, rzadko obserwowana
  2. Biotop. Łąki, pokryte roślinnością brzegi rzek i mokradeł, słonawiska, tereny ruderalne, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – wielkopolskie
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy afidofagiczne; pojedyncza larwa pożera do 200 mszyc, zanim się przepoczwarczy
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, w tym zwłaszcza pospolita Sphaerophoria scripta i bardzo rzadka Sphaerophoria loewi. Samce stosunkowo łatwo odróżnić po wydatnych genitaliach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Hańca Michael Knapp
  9. Więcej o gatunku
S.rueppelli

Na lewym zdjęciu ♀ Sphaerophoria scripta – żółta strzałka wskazuje fragment tułowia, który jest zawsze żółty lub lekko przyciemniony. Po prawej ♀ S.rueppelli – ten sam fragment jest zawsze czarny Fot. i opis Andrzej Hańca


Rodzaj Sphaerophoria - Kuliboda


avidal

Leave a Reply