Phyllotreta tetrastigma – Pchełka rzeżuchowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa i przedplecze czarne. Pokrywy czarne z parą żółtych plam o zmiennej wielkości – wewnętrzny brzeg przedniej plamy zawsze przebiega ukośnie względem szwu pokryw. Nogi czarne poza częściowo brązowymi goleniami; tylne uda silnie zgrubiałe. Trzy pierwsze człony czułków brązowe, pozostałe czarne.

Dolina Racławki 2015 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Uznawana za pospolitą, miejscami liczna
  2. Biotop. Tereny z rośliną żywicielską, w tym wilgotne łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-3.4 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – maj/czerwiec
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują rzeżuchach i na innych roślinach z rodziny krzyżowych
  7. Podobne. Przede wszystkim Phyllotreta flexuosa, u której wewnętrzny brzeg przedniej plamy na pokrywach jest równoległy do szwu pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn
  9. P.tetrastigma w bazie BioMap

Rodzaj Phyllotreta - Pchełka


avidal

Leave a Reply