Chrysolina sturmi

Chrysomelidae – Stonkowate
Ciało pękate, metalicznie lśniące, drobno punktowane. Przedplecze i pokrywy granatowoczarne z wyraźnym fioletowym połyskiem. Stopy rudobrązowe.

Łódź – BRUS 30.04.2020

Chr.sturmi

Lubień 17.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Ch.sturmi

Lubień 17.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, brzegi zbiorników wodnych, torfowiska i rozmaite inne miejsca z roślinami żywicielskimi; chętnie na terenach wilgotnych
  3. Wymiary. Samica 6-10 mm. Samiec 6-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie, małopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na liściach bluszczyka kurdybanka, ostrożenia lepkiego i na przytuliach
  7. Podobne. Stosunkowo łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorami niektórych obserwacji są Maksymilian SyrattMarek Adamski
  9. Ch.sturmi w bazie BioMap
C.sturmi

Łódzki Ogród Botaniczny 12.04.2018

Ch. sturmi

Łódzki Ogród Botaniczny 12.04.2018

Łęgi Słubickie 08.07.2016 Fot. Marek Adamski

Łęgi Słubickie 08.07.2016 Fot. Marek Adamski

Łęgi Słubickie 08.07.2016 Fot. Marek Adamski

Łęgi Słubickie 08.07.2016 Fot. Marek Adamski

 

Leave a Reply