Chrysolina sturmi – Złotka granatowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Ciało pękate, metalicznie lśniące, drobno punktowane. Przedplecze i pokrywy granatowoczarne z wyraźnym fioletowym połyskiem. Stopy rudobrązowe.

Łódź – BRUS 30.04.2020

Uherce Mineralne 24.04.2023 Fot. Andrzej Kucharski

Uherce Mineralne 24.04.2023 Fot. Andrzej Kucharski

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, brzegi zbiorników wodnych, torfowiska i rozmaite inne miejsca z roślinami żywicielskimi; chętnie na terenach wilgotnych
  3. Wymiary. Samica 6-10 mm. Samiec 6-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie, małopolskie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na liściach bluszczyka kurdybanka, ostrożenia lepkiego i na przytuliach
  7. Podobne. Stosunkowo łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Adamski Andrzej Kucharski Maks Syratt avidal
  9. Ch.sturmi w bazie BioMap
C.sturmi

Łódzki Ogród Botaniczny 12.04.2018

Ch. sturmi

Łódzki Ogród Botaniczny 12.04.2018

Chr.sturmi

Lubień 17.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Łęgi Słubickie 08.07.2016 Fot. Marek Adamski

Łęgi Słubickie 08.07.2016 Fot. Marek Adamski

Łęgi Słubickie 08.07.2016 Fot. Marek Adamski

Łęgi Słubickie 08.07.2016 Fot. Marek Adamski

Ch.sturmi

Lubień 17.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt


Rodzaj Chrysolina - Złotka


avidal

Leave a Reply