Orchesella flavescens – Nipchlica zaroślowa

Collembola – Skoczogonki
Należy do rodziny Entomobryidae, która skupia skoczogonki o smukłym ciele, długich, 6-członowych czułkach (z czego widocznych jest 5 członów) i małym przedpleczu. Zwykle żółto-brunatna, lub pomarańczowo-żółta, silnie oszczecona skoczogonka o dwóch ciemniejszych od tła, podłużnych liniach na tułowiu. Niemniej znanych jest kilka form barwnych. I tak u formy barwnej melanocephala głowa, część tułowia i czwarty segment odwłoka są czarne. Osobniki o słabym barwniku ciała są białe.

O.flavescens

Łódź – Las Łagiewnicki 24.06.2019

O.flavescens

Łódź – Las Łagiewnicki 24.06.2019

Otwock 03.12.2021 Fot. Marek W.Kozłowski

Las wiączyński 27.12.2013

Las wiączyński 27.12.2013

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zarośla; na ogół przebywa na roślinach zielnych lub bezpośrednio na wilgotnej glebie. Sporadycznie spotykana na łąkach
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie, lubelskie, Beskidy. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Glony, strzępki grzybni, martwa materia organiczna
  7. Podobne. Inne nipchlice. U najpospolitszej Orchesella cincta brak ciągłych, ciemnych pasów wzdłuż ciała. Gatunki z rodzaju Entomobrya różnią się przede wszystkim 4-członowymi czułkami
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Tomiak Marek W.Kozłowski Ricosz avidal

Las wiączyński 16.06.2015 – Czarne podłużne pasy na odwłoku, oraz czarny pas poprzeczny na 2 widocznym tergicie odróżniają ją od Orchesella cincta (czarny pas poprzeczny na drugim tergicie posiadają tylko niemal całkowicie czarne osobniki tego gatunku)

Potok Wielka Puszcza 13.05.2023 Osobnik o słabym barwniku Fot. Jerzy Tomiak

Łuków 01.08.2022 Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply