Orchesella cincta – Nipchlica ogrodowa

Collembola – Skoczogonki
Znana też pod nazwą nipchlica storczykowa. Należy do rodziny Entomobryidae, która skupia skoczogonki o smukłym ciele, długich, 6-członowych czułkach (z czego widocznych jest 5 członów) i małym przedpleczu. Ubarwienie ciała u formy nominatywnej jasne białozielonkawe, lub żółtawoszare. Głowa często ciemna. Na 3 tergicie odwłoka szeroka, trapezowata, czarna przepaska. Brak przepasek wzdłużnych. Czułki wielobarwne. Forma barwna vaga o ciemnym, niemal czarnym ciele z widoczną jasną przepaską poprzeczną na tergitach drugim i trzecim oraz ze słabo zaznaczonym rozjaśnieniem na wierzchu tułowia.

O.cincta

Łuków Fot. Ricosz

O.cincta.

Łuków Fot. Ricosz

O cincta

Łuków Fot. Ricosz

O cincta.

Łuków Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, otoczenie domostw i gospodarstw. Zasiedla wilgotne gleby; znajdowana pod kamieniami, powalonymi drzewami i pod porzuconymi deskami
  3. Wymiary. Długość ciała 3-5 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Glony, strzępki grzybni, martwa materia organiczna
  7. Podobne. Inne nipchlice, u których często widoczne są przepaski położone wzdłuż ciała (brak ich u Orchesella bifasciata i Orchesella multifasciata). Gatunki z rodzaju Entomobrya różnią się przede wszystkim 4-członowymi czułkami
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal

Moszczenica 25.10.2020

O.cincta

Łódź – BRUS 16.06.2019 Forma vaga

O.cincta vaga

Łódź – BRUS 16.06.2019

O.cincta

Łódź – BRUS 16.06.2019


avidal

Leave a Reply