Orchesella bifasciata – Nipchlica leśna

Collembola – Skoczogonki
Należy do rodziny Entomobryidae, która skupia skoczogonki o smukłym ciele, długich, 6-członowych czułkach (z czego widocznych jest 5 członów) i małym przedpleczu. Ubarwienie ciała od jasnożółtego po jasnobrunatne; częściej jednak spotyka się osobniki jasno ubarwione. U typowej formy barwnej na 2 i 3 tergicie szerokie, poprzeczne przepaski o równych brzegach; spotyka się także osobniki o przepaskach na wszystkich tergitach oraz niemal całkowicie ciemne (osobniki melanistyczne). Na ciele brak podłużnych pasów i linii.

Moszczenica 25.10.2020

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Głównie lasy. Zasiedla wilgotne gleby; znajdowana w ściółce, we mchu, pod kamieniami, pod powalonymi drzewami
  3. Wymiary. Długość ciała do 2 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Glony, strzępki grzybni, martwa materia organiczna
  7. Podobne. U Orchesella multifasciata przepaski poprzeczne są wąskie, o nierównych brzegach. U Orchesella cincta przepaska poprzeczna występuje tylko na 3-im tergicie. Pozostałe gatunki z rodzaju różnią się posiadaniem podłużnych pasów i linii. Gatunki z rodzaju Entomobrya różnią się przede wszystkim 4-członowymi czułkami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Jerzy Radwański

avidal

Leave a Reply