Pterostichus nigrita – Szykoń przybrzeżny

Carabidae – Biegaczowate
Ciało czarne, lśniące. Przedplecze o zaokrąglonych bokach, zwężające się ku tyłowi, z wyraźną bruzdą po środku. Nogi czarne poza brunatnymi stopami.

Niemcy – Mariennenhof 04.05.2010 Fot. Marek R. Swadzba

Mazury 07.09.2022 Osobnik schwytany w pułapkę Barbera Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Status. Pospolity. W Polsce na całym obszarze
  2. Siedlisko. Pobrzeża strumieni, potoków oraz stacjonarnych zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 10.5-12 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – Mazury
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. Przede wszystkim zwykle nie osiągający 10,5 mm, rzadszy Pterostichus rhaeticus, u którego pokrywy są silniej lśniące – identyfikacja terenowa należy do bardzo trudnych. Także inne czarne szykonie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba Marek W.Kozłowski
  9. P.nigrita w bazie BioMap

Rodzaj Pterostichus


avidal

2 thoughts on “Pterostichus nigrita – Szykoń przybrzeżny

Leave a Reply