Pterostichus nigrita – Szykoń przybrzeżny

Carabidae – Biegaczowate
Ciało czarne, lśniące. Przedplecze o zaokrąglonych bokach, zwężające się ku tyłowi, z wyraźną bruzdą po środku. Nogi czarne poza brunatnymi stopami.

Niemcy – Mariennenhof 04.05.2010 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Pobrzeża striumieni, potoków oraz stacjonarnych zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 10.5-12 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. Przede wszystkim zwykle nie osiągający 10,5 mm, rzadszy Pterostichus rhaeticus, u którego pokrywy są silniej lśniące – identyfikacja terenowa należy do bardzo trudnych. Także inne czarne szykonie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. P. nigrita w bazie BioMap

avidal

2 thoughts on “Pterostichus nigrita – Szykoń przybrzeżny

Leave a Reply