Parageron gratus

Bombyliidae – Bujankowate
Bujankowate z rodzaju Parageron mają długie ssawki (proboscis) i czarny odwłok z cienkimi wyrazistymi, zwykle jasnożółtymi paskami na przednich krańcach segmentów. Należą do podrodziny Usiinae, której przedstawiciele  są łatwo rozpoznawalne przez skrajnie lateralne położenie czułków, przy samym nadustku. Dorosłe samice tych muchówek nie otaczają jaj ziarnami piasku zamiast tego rozrzucając je po gruncie.

Izrael 08.02.2018 Parageron cf.gratus kopulująca para na zawilcu Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Zasięg. Portugalia, Hiszpania, Włochy, Bliski Wschód, północna Afryka
  2. Biotop. Suche łąki, nizinne i półpustynne góry. Spotykane dość powszechnie na kwiatach zawilca wieńcowego Anemone coronaria
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Styczeń – kwiecień
  5. Lokalizacja. Izrael. W Polsce nie występują
  6. Pokarm. Nektar. Larwy pasożytnicze – gatunki żywicielskie nieznane. Spokrewnione gatunki są zewnętrznymi parazytoidami zagrzebanych w gruncie poczwarek chrząszczy lub motyli
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się m.in. szczegółami budowy czułków, użyłkowania  skrzydeł  i położeniem płytki odbytowej. Opisano dotychczas 18 gatunków rodzaju Parageron
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  9. Uwagi 2. Wg niektórych źródeł izraelska populacja Parageron znana z Anemone coronaria jest odrębnym gatunkiem, który ma być opisany w jak dotąd nieopublikowanym artykule

Marek W.Kozłowski

Leave a Reply