Atanycolus initiator

Braconidae – Męczelkowate
Głowa okrągła, niemal całkowicie pomarańczowoczerwona, lub w szczytowej części czarna. Tułów czarny, także od spodu. Odwłok żółty, lub pomarańczowy. Tergity 2-4 gładkie. Nogi czarne. Czułki czarne. Skrzydła silnie przyciemnione. Pokładełko czarne, długie.

atanycolus.

Łódź – BRUS 21.05.2018 ♀

atanycolus

Łódź – BRUS 21.05.2018

  1. Liczebność. Zapewne nierzadki
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 5-11 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami larw chrząszczy ksylofagicznych, w tym wielu kózkowatych Cerambycidae, bogatków Buprestidae, oraz korników z podrodziny Scolytinae
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju z Polski nie zostały wykazane – różnią się detalami ubarwienia (większość z nich ma całkowicie lub w większości czarna głowę, niektóre czarną nasadową część odwłoka jak u A.petiolaris,  lub żółty spód tułowia jak u A.denigrator ), lub rzeźbą odwłoka (tergity 2-4 ze zmarszczkami u A.ivanovi)
  8. Uwaga. Mimo pracy z kluczem nie jestem pewien poprawności identyfikacji

 

Leave a Reply